Kukosk.com - Billing Info

Business name:Sandbox s.r.o.
Business location:Jasenová 23, 026 01 Jasenová, Slovenská republika
ID #:53 103 742
TAX ID #:2121273341
VAT ID #:SK2121273341
Financial institution:Tatra banka, a.s.
Account number:2946086350/1100
IBAN:SK16 1100 0000 0029 4608 6350


Obchodné meno:Sandbox s.r.o.
Miesto podnikania:Jasenová 23, 026 01 Jasenová, Slovenská republika
IČO:53 103 742
DIČ:2121273341
IČ-DPH:SK2121273341
Peňažný ústav:Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:2946086350/1100
IBAN:SK16 1100 0000 0029 4608 6350