Kukosk.com - Billing Info

Name:Jakub Kleň
Address:Jasenová 23, 026 01 Jasenová
Business name:Jakub Kleň
Business location:Jasenová 23, 026 01 Jasenová, Dolný Kubín, Slovenská republika
ID #:46 058 168
TAX ID #:1083212020
Financial institution:Tatra banka, a.s., Dolný Kubín
Account number:2921851474/1100
IBAN:SK38 1100 0000 0029 2185 1474


Meno a priezvisko:Jakub Kleň
Adresa:Jasenová 23, 026 01 Jasenová
Obchodné meno:Jakub Kleň
Miesto podnikania:Jasenová 23, 026 01 Jasenová, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO:46 058 168
DIČ:1083212020
Peňažný ústav:Tatra banka, a.s., pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:2921851474/1100
IBAN:SK38 1100 0000 0029 2185 1474